čtvrtek 11. srpna 2022 Zuzana

Hejtman tvrdí, že státní dotace není ohrožena a obhajuje všechny své kroky v rámci rekonstrukce kulturní památky

Přestřelka mezi Petrem Kulhánkem (STAN) hejtmanem Karlovarského kraje a poslankyní Parlamentu ČR Janou Mračkovou Vildumetzovou (ANO) nabírá na síle. Zatímco poslankyně obviňuje hejtmana z nesprávného postupu rekonstrukce kulturní památky Císařské lázně a obává se vracení státní dotace ve výši 400 milionů korun, hejtman si stále stojí za tím, že obavy jsou zbytečné.

„Rekonstrukce Císařských lázní, její průběh ani poskytnutá dotace ohroženy nijak nejsou. Soustředíme se na zásadní úpravu z pohledu užitné hodnoty objektu – tedy změnu provedení a využití atria ze současného exteriérového prostoru použitelného pouze za příznivých klimatických podmínek na prostor interiérový, kde se budou moci celoročně konat všechny typy kulturních a společenských akcí,“ vysvětluje Petr Kulhánek s tím, že se jedná pouze drobné úpravy projektu.

Jenže v důvodové zprávě týkající se navrhovaných změn v projektu se píše následující: „Se změnou atria na vnitřní prostor vedle změny neprosklené resp. uzavřené střechy bude nutné dále přepracovat projekt Revitalizace Císařských lázní ve všech souvisejících aspektech tedy požární řešení celé budovy, včetně zpožárnění oken v atriu, nové řešení vzduchotechniky, řešení dalších technologií pro celou budovu, přičemž ke všem změnám bude nutné získat vyjádření dotčených orgánů v rámci změny stavebního povolení, resp. změny stavby před jejím dokončením.“

A právě toto vnímá poslankyně Jana Mračková Vildumetrzová nikoliv jako drobné, ale zcela zásadní, úpravy projektu. A navíc poukazuje na fakt, že tyto změny nebyly konzultovány s dotčenými orgány ani poskytovateli dotace. Ačkoliv bylo rozhodnutí rady kraje o pozastavení některých stavebních prací a změnách v projektu přijato 22. března ještě minulý týden o nich například ministerstvo kultury nebylo informováno.

„Poskytovatel dotace  nemá žádné informace o pozastavení prací na předmětné stavbě, ani o záměru měnit projektovou,“ uvedla v minulých dnech Ivana Awwadová z tiskového oddělení Ministerstva kultury ČR.

A podle poslankyně nemají informace o zamýšlených změnách ani další dotčené orgány. Ta si navíc myslí, že by zamýšlené kroky měly být nejdříve se všemi prokonzultovány a mělo by být jednoznačně řečeno, že lze takto postupovat.  „Nedokážeme pochopit, jak může vedení kraje během probíhající rekonstrukce v hodnotě mnoha stovek milionů korun, rozhodnout o jakékoliv změně nebo pozastavení prací, když nemá jednoznačné stanovisko poskytovatele dotace a nemá ani stanovisko dotčených orgánů,“ vysvětluje Jana Mračková Vildumetzová.

Jenže hejtman uvádí, že Ministerstvo kultury se jako poskytovatel dotace vyjadřuje v případě, že příjemce dotace žádá o aktualizaci rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo dochází ke změně závazku např. formou dodatku k uzavřené smlouvě o dílo, a v takové chvíli vždy žádáme o vyjádření. „V současné době ve věci vestavby sálu je Karlovarský kraj ve fázi projekční přípravy změny, tudíž se Ministerstvo kultury jako poskytovatel dotace zatím nemá k čemu vyjadřovat. V okamžiku, kdy Karlovarský kraj bude mít potřebnou dokumentaci, standardním způsobem požádáme Ministerstvo kultury o vyjádření,“ pokračuje dále hejtman s tím, že všechny kroky jsou dělány ve spolupráci s projektanty, kteří provádějí pouze minimální změny oproti stávající dokumentaci.

Poslankyně ale dále poukazuje na fakt, že vedení kraje rozhodlo o pozastavení části stavebních prací, což musí logicky způsobit prodloužení termínu dokončení, na který je rovněž vázána státní dotace. 

„Jako hejtman Karlovarského kraje byste si měl být vědom následků plynoucích ze svého jednání, kterými může být pozastavení popřípadě vracení dotace, úhrady vícenákladů nebo nedodržení schválené termínu rekonstrukce. Obáváme se, že Váš postup je bezhlavý, riskantní a bude mít neskutečné následky,“ dodává Jana Mračková Vildumetzové ve své reakci na jednání hejtmana a rady kraje.

Hejtman si je ale jistý, že postupuje správě a stále opakuje, že jeho tým připravuje pouze dílčí změny v projektu. „Nepřepokládáme změnu termínu dokončení v důsledku změny střechy, neboť z hlediska stavby jde opravdu o dílčí změnu, ke kterým běžně na stavbě dochází. Ze stejných důvodů se dá předpokládat vydání kladných stanovisek. Smlouva na revitalizaci objektu samozřejmě stanovuje termín dokončení, který je podle konzultací se zhotovitelem reálný. Musím znovu zopakovat, že změna střechy je marginální změnou vzhledem k předmětu veřejné zakázky neměnící její charakter. Stejně tak musím zopakovat i skutečnost, že nedošlo k zastavení prací na stavbě, ale pouze k pozastavení přípravných prací na těch částech, které se mohou změnit. Důvodem je, aby zhotovitel neuskutečnil nákupy a práce, které se nebudou realizovat. Pozastavování příprav prací na prvcích, které jsou předmětem změny, je naprosto standardní krok, a to do doby, než bude změnová dokumentace, podle které může zhotovitel stavby na dané části pokračovat,“ dodal Petr Kulhánek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi zásadní veřejnou zakázku, zjišťovali jsme názor na případné změny v projektu i na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Jeho mluvčí Martin Švanda k rekonstrukci Císařských Lázní sdělil: „Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se může k otázce, zda veřejný zadavatel postupuje v souladu se zákonem, vyjádřit pouze v rámci správního řízení, v němž postup zadavatele přezkoumá. Uvedenou veřejnou zakázku Úřad nikdy ve správním řízení neprověřoval, tudíž nemůže postup zadavatele nijak komentovat. Obecně nicméně podle zákona o zadávání veřejných zakázek platí, že zadavatel nesmí umožnit podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku po dobu jeho trvání bez provedení nového zadávacího řízení podle tohoto zákona. Zda se jedná o podstatné změny závazku lze nicméně posoudit pouze ve správním řízení, jak bylo uvedeno výše.“

Hodnocení článku je 20 %. Ohodnoť článek i Ty!

Autoři | Foto Roman Kořinek

Štítky Lázně I, Císařské lázně, rekonstrukce, dotace, Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.